Gunilla Lundgren hyllades under Rinkeby bokfestival

Gunilla Lundgren med skrivande medarbetare på Rinkeby bokfestival 2024. Foto: Kenneth Abrahamsson

Under invigningen av Rinkeby bokfestival den 24 maj 2024 hyllades Gunilla Lundgren för sitt mångåriga arbete med barn och ungdomar i stadsdelen och särskilt för arbetet med Nobel i Rinkeby och Tensta.  

Karin Skoog, biträdande enhetschef på Rinkeby bibliotek, höll ett tal till Gunilla och sa bland annat:

För 35 år sedan tänkte du: såklart ska nobelpristagaren i litteratur komma hit och träffa barnen i Rinkeby och möta alla språk vi har här! Du och Elly Berg startade upp Nobel i Rinkeby, numera Nobel i Rinkeby och Tensta. Och resten vet vi! Förra året talade du om att det var ditt sista år med Nobel, som nu tryggt tas vidare av Annelie Drewsen. Därför vill vi idag tacka dig för allt du gjort för Nobel i Rinkeby och Tensta. Så många oförglömliga möten, så många barn som har deltagit genom åren, läst nobelpristagarnas texter och förberett ett framträdande som är den finaste present en litteraturpristagare kan få. Som alltid med dig: tillsammans med barnen och med barnen i centrum.

Hälsningar från två Nobelpristagare

Dessutom hade två Nobelpristagare skickat hälsningar som återges på originalspråk nedan.

Först ut var Jon Fosse, som besökte Rinkeby bibliotek förra året.

Kjære Gunilla Lundgren

Eg vil gjerne få takka deg for at du for 36 år sidan gjekk i gang med å organisera møte mellom born i Rinkeby og nobelprisvinnaren i litteratur. Det kan verka som ein merkeleg idé – men dei fleste gode idéar verkar jo fyrst merkelege.

Sidan du tok initiativet til dette fekk også eg høve til eit fantastisk møte med borna i Rinkeby. Det er eit av dei sterkaste og beste minna mine frå Nobelveka. Og det vil eg takka deg for!

Det er, veit eg, oftast det som er litt feil som er heilt rett.

Og for meg kjendest møtet med borna rett mellom annan også fordi borna og eg, som nok alle var litt nervøse, dei og eg, på ein så fin måte fann fram til eit lugnande, trur eg det heiter på svensk, samvær, ja fann fram til ei fin samkjensle.

Eg vil også nytta høvet til å ynskja Annelie Drewsen, som eg skjønar skal føra arbeidet vidare, lykke til i åra som kjem.

Alt godt til dykk begge, frå

Jon Fosse

Även Abdulrazak Gurnah, som besökte Rinkeby bibliotek i april 2022, hade skickat en hälsning.

Please convey my deep appreciation for the admirable and wonderful work that Gunilla Lundgren has been doing for years at Rinkeby and Tensta. Her commitment to the children has made a vital contribution to their lives and instilled in them a love of literature. I wish her a happy and fruitful retirement. I am sure the children will never forget her.

Best wishes

Abdulrazak

Rinkeby bokfestival pågick under två dagar och Gunilla Lundgren deltog även i flera scenprogram samt med ett bokbord där hon tillsammans med skrivande barn sålde boken ”Rinkeby Hachioji tur och retur” som är skriven av barn från Rinkeby och Japan.

Föreningen Textpiloterna deltog med ett bokbord med information om Nobel i Rinkeby och Tensta samt om läsfrämjarpriset Läsplogen.  

Karin Skoog överräcker diplom och blommor till Gunilla Lundgren. Foto. Annelie Drewsen