Texter

År 2010 kom boken ”Nobel i Rinkeby – om att upptäcka världen, språket och sig själv” på Premiss förlag. Boken berättar om de första 20 årens arbete och är skriven av Gunilla Lundgren och Lotta Silfverhielm. Eftersom boken inte längre finns i handeln publicerar vi några kapitel ur boken här.  

Du kan även läsa ett kapitel ur boken ”Rinkeby – världens torg i 50 år” av Rinkebybor och Gunilla Lundgren.  Boken gavs ur av Dokument press 2021 och kan beställas av förlaget eller i bokhandeln.

Klicka på den text du vill läsa!