Nobel i Rinkeby och Tensta 2020

”Någon av er kan få Nobelpriset!” Med de orden inleddes arbetet med Nobel i Rinkeby och Tensta 2020.

Under hösten kommer eleverna i årskurs 9 på Enbacksskolan i Tensta att arbeta med Nobelpriset och särskilt årets litteraturpristagare Louise Glück. De kommer att göra ett fint häfte till pristagaren, tillsammans med elever på Kvarnbyskolan i Rinkeby och barn på Rinkeby bibliotek. Lotta Silfverhielm kommer i samarbete med skolbiblioteket på Askebyskolan att göra ett tittskåp om årets pris med elever. Allt vårt arbete sker i nära samarbete med lärare och bibliotekarier i Tensta och Rinkeby.

I våra stadsdelar bor barn från hela världen. Man säger att här talas fler än hundra språk, och därför är ett internationellt litteraturpris en stor inspiration för oss som arbetar eller bor här. Många av litteraturpristagarna är flerspråkiga och har skrivit några av sina viktigaste verk i exil. Vi översätter våra häften till pristagarnas modersmål och vi har fått träffa många Nobelpristagare för att personligen överlämna vårt arbete. De senaste åren har eleverna även gjort flerdimensionella ”tittskåp” om prisen under ledning av Lotta Silfverhielm.

I vanliga fall kommer pristagaren till Rinkeby bibliotek och hyllas med ett stämningsfullt luciatåg. När barnen har visat sin utställning och presenterat sitt häfte och sina ”tittskåp” bjuder de på te och orientaliska bakverk. Efter sitt besök 2010 skrev litteraturpristagaren Mario Vargas Llosas i den spanska tidningen El País: ”Av den svindlande mängd saker som jag gjorde och såg under de åtta dagar jag nyligen tillbringade i Stockholm var det få som rörde mig så som den eftermiddag jag var i Rinkeby.”

I år kommer avslutningen att bli annorlunda på grund av pandemin. Men barnen i Rinkeby och Tensta kommer att arbeta med Nobelpriset precis som vanligt. På den här webbplatsen kan du följa vårt gemensamma arbete.

Annelie Drewsen och Gunilla Lundgren
författare och projektledare 2020

I samarbete med och stöd av Lotta Silfverhielm, Enbacksskolan i Tensta, Askebyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby, Rinkeby bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Nobel Prize Museum, föreningen Textpiloterna, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Svenska Akademien.