Nobel i Rinkeby och Tensta 2021

”Någon av er kan få Nobelpriset!” Med de orden kommer vi att inleda arbetet med Nobel i Rinkeby och Tensta i september 2021.

I våra stadsdelar bor barn från hela världen. Man säger att här talas fler än hundra språk, och därför är ett internationellt litteraturpris en stor inspiration för oss som arbetar eller bor här. Många av litteraturpristagarna är flerspråkiga och har skrivit några av sina viktigaste verk i exil.

Under hösten kommer barn från skolor i Tensta och Rinkeby att arbeta med Nobelpriset. De kommer att lära sig mer om Alfred Nobels liv, vara med om tillkännagivandet av litteraturpristagaren i oktober och därefter bekanta sig med pristagarens verk. De kommer att skriva, teckna och göra ett tittskåp. På den här webbplatsen kommer vi att dokumentera arbetet fortlöpande.

Under Nobelveckan avslutar vi vårt arbete med Nobelpriset. Då kommer barnen att överlämna ett häfte till pristagaren där de delar med sig av sina tankar om författarens verk, samt berättar om Alfred Nobels liv och sina egna stadsdelar. Förhoppningsvis kan vi ha en mottagning på Rinkeby bibliotek, men om pandemin sätter stopp för det hittar vi ett annat sätt att överlämna häftet till pristagaren. I år blir det extra festligt, eftersom stadsdelen Rinkeby fyller 50 år!

Efter sitt besök i Stockholm 2010 skrev litteraturpristagaren Mario Vargas Llosas i den spanska tidningen El País: ”Av den svindlande mängd saker som jag gjorde och såg under de åtta dagar jag nyligen tillbringade i Stockholm var det få som rörde mig så som den eftermiddag jag var i Rinkeby.”

Annelie Drewsen och Gunilla Lundgren
författare och projektledare 2021

Nobel i Rinkeby och Tensta genomförs i samarbete med Enbacksskolan i Tensta, Askebyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby, Rinkeby bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Nobel Prize Museum, föreningen Textpiloterna, Svenska akademien, Emma Virke och Lotta Silfverhielm samt med stöd av Gålöstiftelsen, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Stockholms stad.

Ett tecknat eklöv.