Nobel i Rinkeby och Tensta 2022

”Någon av er kan få Nobelpriset!” Med de orden kommer vi snart att inleda årets arbete med Nobel i Rinkeby och Tensta.

I våra stadsdelar bor barn från hela världen. Man säger att här talas fler än hundra språk, och därför är ett internationellt litteraturpris en stor inspiration för oss som arbetar eller bor här. Många av litteraturpristagarna är flerspråkiga och har skrivit några av sina viktigaste verk i exil.

Under hösten kommer barn från tre skolor i Tensta och Rinkeby att arbeta med Nobelpriset. De kommer att lära sig mer om Alfred Nobels liv, vara med om tillkännagivandet av litteraturpristagaren i oktober och därefter bekanta sig med pristagarens verk. De kommer att skriva, teckna och göra ett tittskåp. På den här webbplatsen kommer vi att dokumentera arbetet fortlöpande.

Under Nobelveckan avslutar vi vårt arbete med Nobelpriset. Då bjuds pristagaren till Rinkeby bibliotek där barnen framför sina hyllningar. De kommer att överlämna ett häfte till pristagaren där de delar med sig av sina tankar om dennes verk. De kommer också att berätta om om Alfred Nobels liv och om sina egna stadsdelar. Efteråt bjuds det på orientaliska sötsaker och barnen får en pratstund med pristagaren vid ett särskilt bord. Inga andra vuxna får sitta vid bordet.

Efter sitt besök i Stockholm 2010 skrev litteraturpristagaren Mario Vargas Llosas i den spanska tidningen El País: ”Av den svindlande mängd saker som jag gjorde och såg under de åtta dagar jag nyligen tillbringade i Stockholm var det få som rörde mig så som den eftermiddag jag var i Rinkeby.”

Annelie Drewsen och Gunilla Lundgren
författare och projektledare 2022

Nobel i Rinkeby och Tensta genomförs av Annelie Drewsen och Gunilla Lundgren i samarbete med Enbacksskolan i Tensta, Askebyskolan i Rinkeby, Knutbyskolan i Rinkeby, Rinkeby bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Nobel Prize Museum, föreningen Textpiloterna, Svenska Akademien, Lotta Silfverhielm samt med stöd av Gålöstiftelsen och Stockholms stad.

Gula fåglar tecknade av Sabina.
Gula fåglar tecknade av Sabina.