Tittskåpet

På Rinkeby bibliotek finns ett tittskåp tillägnat Nobelpriset. Varje år gör barn i området en ny scen under ledning av Lotta Silfverhielm och Gunilla Lundgren. Tittskåpet är ett samarbete med Nobelprismuseet.

Klicka på bilden för att kika in i tittskåpet!