En berättelse om Alfred Nobel

Alfred längtar efter sin pappa.

Jag har just läst Ingrid Carlbergs omfattande bok ”Nobel. Den gåtfulle Alfred och hans värld” (Norstedts 2019). Det är en bok jag verkligen rekommenderar, den har gett mig en fördjupad syn på Alfred Nobel.

Jag har läst många böcker om Alfred Nobel och berättat om honom för barn i olika åldrar i Rinkeby i mer än 30 år, men i år kunde jag delvis berätta en ny historia. Bland annat kunde jag berätta att Nobelpriset inte var det enda Alfred bidrog med, han var en generös och omtänksam person i hela sitt liv.

Arbetet med Nobel i Rinkeby

Från Rinkeby är det i år barn från två skolor samt en biblioteksgrupp som deltar i Nobelarbetet. Dessutom är en klass från Tensta med. Barnen från Rinkeby är 10–11 år, de talar många språk, några elever är nyanlända i höst och talar ingen svenska. Vi har fyra uppgifter framför oss:

  • Skriva och teckna fyra sidor om Alfred Nobel till  årets Nobelprishäfte.
  • Göra vackra konstverk där det ska stå ”Välkommen till Rinkeby” på barnens modersmål.
  • Skriva en gemensam dikt om Rinkeby.
  • Göra ett tittskåp om årets litteraturpristagare som ska ställas ut på Rinkeby bibliotek.

Allt detta ska vara färdigt första veckan i december. Självklart skulle det inte gå utan engagerade lärare och bibliotekarier.

Berättelse – bild – ord

Jag börjar hela arbetet med att berätta för barnen om Alfred Nobels innehållsrika liv. Det är inte svårt, Alfreds liv är så spännande! Jag brukar inte visa några bilder, jag bara berättar, i år på svenska,  engelska och ibland italienska. Därefter gör barnen skisser på något ur berättelsen som de fastnat för. Det kan vara en båt, en mina, dynamit, ett fattigt barn, en sprängolycka, en säck med pengar. Utifrån dessa skisser får barnen börja om och utarbeta sina teckningar. Då letar vi fram bilder i böcker eller på datorn som hjälper barnen i bildarbetet. Någon vill teckna Alfred som barn i lappade kläder, ett annat barn vill rita av Sofie Hess med flotta smycken, ett tredje barn ritar palmer eller blommor från San Remo.

Utifrån dessa bilder håller vi nu på att skriva berättelsen om Alfred Nobel. Från bild till ord alltså.

Än vet vi inte om det blir en serie eller om det blir en illustrerad berättelse. Men vi vet att vi ska vara klara med sidorna om Alfred Nobel i nästa vecka för att kunna sätta igång med de andra uppgifterna. Och vi vet att alla barn ska medverka med ett bidrag där de gjort sitt allra bästa.

Gunilla Lundgren, författare och projektledare för Nobel i Rinkeby och Tensta