Uppfinningar i Nobels anda

Anna Ålander från Nobelprismuseet berättar om Alfred Nobel i skolans mediatek. Foto: Annelie Drewsen

När Enbacksskolan i Tensta ordnar sin egen Nobeldag är hela skolan engagerad. Överallt pågår aktiviteter om Alfred Nobel, olika pristagare och nya uppfinningar.  

I vanliga fall är det klass 9 som arbetar med Nobelpriset, eftersom de deltar i den trettiotredje omgången av Nobel i Rinkeby och Tensta. Men den här dagen var alltså hela skolan med, från förskoleklassen och uppåt.

Från Nobelprismuseet kom pedagogen Anna Ålander och höll en högintressant och engagerande föreläsning för högstadiet och årskurs 5 om Alfred Nobel och årets naturvetenskapliga priser. Ur en koffert plockade hon fram burkar, vätskor, piller och chilifrukter för att levandegöra allt från dynamiten till upptäckt som ledde till 2021 års Nobelpris i medicin. Några klasser gjorde sedan tidslinjer över viktiga upptäckter och insatser som lett till Nobelpris.

Uppfinningar i Nobels anda

I årskurs 3 började arbetet redan veckan före Nobeldagen.

– Vi valde att förbereda eleverna en vecka innan skolans egna temadag om Nobel genom att göra en Grej of the day med Alfred Nobel. Detta var för att väcka nyfikenhet hos eleverna. Vi pratade om hans liv, visade filmer och pratade mycket om vad uppfinningar var och hur de har påverkat mänskligheten, berättar Ilkay Yayik, lärare i årskurs 3.

Vårdnadshavare fick sedan hjälpa till att samla in olika material, som mjölkpaket, toarullar, plastburkar kartonger och tidningar till själva temadagen.

– Då fick barnen skissa på olika idéer de hade och konstruera sin uppfinning med material de hade samlat in. Vi avslutade vår temadag med att varje grupp fick redovisa sin uppfinning samt hur den skulle hjälpa mänskligheten, fortsätter Ilkay Yayik.

Räddar klimatet och botar cancer

Flera grupper ville göra något för klimatet. Bland annat uppfanns ”gaskuben” som suger in förorenad luft och släpper ut ren luft och ”miljöskeppet” som suger upp sopor från marken. En annan grupp uppfann en maskin som suger upp snö och sprutar ut sand, för att rengöra vägar efter en snöstorm och på så vis undvika olyckor.

Medicin var ett annat område som lockade många elever att uppfinna, bland annat en ”medicingubbe” som delar ut medicin till personer som inte kan hämta ut den själva. En grupp uppfann en ny cancermedicin, och så här beskrivs deras uppfinning:

Idén bakom denna uppfinning uppkom efter att klassen förlorade sin klasskompis i cancer år 2020. Uppfinningen ska hjälpa spruträdda cancersjuka att få sin medicin på ett skonsamt och smidigt sätt. Medicinen ska också bota cancer. Man stoppar in arm i lådan ovan på lådan finns ett hål där man injicera kanylen i armvecket. Om man börjar hyperventilera finns det en andnings-maskin som underlättar för patienten. Efter avklarad behandling erbjuds man godis.

Undervisande lärare i årskurs 3 är Anna Tisljarec, Ilkay Yayik och Suzana Nikac.

Text: Annelie Drewsen