Stöd till vårt arbete

Vi är mycket glada över att Gålöstiftelsen och Stockholms stad ger stöd till årets arbete med Nobel i Rinkeby och Tensta. Dessutom har Kungliga Patriotiska Sällskapet beviljat stöd för digitalisering av arkivmaterial, så att vi kan öppna ett digitalt arkiv.

Sedan 1988 har barn i stadsdelen Rinkeby arbetat med Nobelpriset och särskilt litteraturpristagaren. Under drygt 30 år har många av pristagarna besökt Rinkeby bibliotek och tagit emot barnens hyllningar. Sedan 2019 ingår även stadsdelen Tensta.

I år firar stadsdelen Rinkeby 50 år, och Gunilla Lundgren firar lika många år som författare verksam i Rinkeby. Hon är en av initiativtagarna till Nobel i Rinkeby och driver arbetet vidare tillsammans med Annelie Drewsen. I år kommer barn från Enbacksskolan i Tensta samt Kvarnbyskolan och Askebyskolan i Rinkeby att arbeta med Alfred Nobel, Nobelpriset och litteraturpristagaren.

Föreningen Textpiloterna bidrar till vårt arbete genom att söka ekonomiskt stöd samt dokumentera och sprida erfarenheter från projektet. Till årets genomförande har Textpiloterna beviljats medel från Gålöstiftelsen och Kungliga Patriotiska Sällskapet. Dessutom har Stockholms stad beviljat kulturstöd till vårt arbete.

Snart sätter vi igång. Följ vårt arbete hela hösten här på bloggen!