P4 om Glücks svar

Den 30 januari sände P4 Stockholm ett inslag om att Louise Glück har skickat mejl till eleverna på Enbacksskolan och gärna vill träffa dem. Lyssna på det här.