Tasmiahs dikt

När Jon Fosse besökte Rinkeby bibliotek den 8 december 2023 var Tasmiah en av de elever som framträdde på scen, där hon bland annat läste upp en dikt hon skrivit. Här är Tasmiahs ord till Fosse och hennes dikt.

Du skriver om det osägbara. Det som man inte kan forma med ord men som finns där. Som ett mysterium där allt ligger under marken och väntar på att grävas ut. Vissa förstår det på en gång medan för andra blir det som en gåta. Det osägbara.

Efter att jag hade läst din dikt ”vem är det nu som behöver hjälp” så tog jag några rader ur den och skrev en egen dikt:

Han med den klara tanken
med massa idéer och ord

Men som aldrig får sagt
aldrig får ut de han vill

Han med en sorg
som är inlåst i sin ensamhet

Som ljudet av klockor
som ekar i hans huvud

För nu så är han ensam
de kloka tankarna ersatt

Det enda som kommer ut
är de dumma orden

Många i publiken tyckte mycket om dikten, och översättaren Françoise Sule erbjöd sig att översätta den till franska:

Lui à la pensée claire
avec des tas de mots et d’idées

Mais qui ne peut jamais dire
jamais exprimer ceux qu’il veut

Lui avec un chagrin
qui est enfermé dans sa solitude

Comme le son des cloches
qui résonne dans sa tête

Car maintenant il est seul,
les pensées sages ont été remplacées

Il n’y a que les mots stupides
qui sortent

Text: Tasmiah, årskurs 9 på Enbacksskolan i Tensta

Översättning till franska: Françoise Sule

Applåderna efter Tasmiahs dikt. Foto: Marc Femenia