Möten i fokus

Ett möte mellan elever från Enbacksskolan och Anna Whitlocks gymnasium. Foto: Annelie Drewsen

Mycket i arbetet med Nobel i Rinkeby och Tensta handlar om möten: möten mellan elever och berättelsen om Nobelprisets ursprung, möten mellan elever och inspirerande personer och sammanhang och möten mellan elever och texter. De allra flesta år sker också ett möte mellan elever och en Nobelpristagare.

I år har delar av Nobelarbetet fotodokumenterats av en grupp gymnasister från Anna Whitlocks gymnasium. De var med i Börssalen tillsammans med eleverna från Enbacksskolan och hörde Mats Malm tillkännage Jon Fosse som årets litteraturpristagare. De har också varit med i arbetet på Enbacksskolan när elever där mött texter av Fosse. De har bidragit med bildmaterial till årets häfte om arbetet och pristagaren, och är alltså en del av helheten. Deras foton har även publicerats av Nyhetsbyrån Järva.

Som en del av helheten har gymnasisterna bidragit med nya slags möten i arbetet: mellan äldre och yngre elever i stadens skolor, mellan elever från olika delar av staden – förenade genom den blå tunnelbanelinjen som alla elevers skolor ligger nära, och i det gemensamma arbetet med Nobel. De visar, precis som alla de andra medverkande eleverna, att unga människor kan och vill om de får möjlighet. 

Det har blivit många fina möten mellan elever, och många fina bilder av dessa möten. Nobelarbetet ser olika ut olika år, och i år gavs denna möjlighet. Vi får se om det kan bli en fortsättning!

Text: Katarina Lycken Rüter, medarbetare i Nobel i Rinkeby och Tensta 2023