Emma Virke arbetar med Nobel i Tensta

Illustratör Emma Virke och bildlärare Anela Muradbegovic efter planeringsmöte på Enbacksskolan i Tensta. Foto: Annelie Drewsen.

Vi som arbetar med Nobel i Rinkeby och Tensta 2021 välkomnar illustratören, författaren och bildkonstnären Emma Virke som medarbetare. Hon kommer att arbeta med eleverna på Enbacksskolan i Tensta, i nära samarbete med bildläraren Anela Muradbegovic.

Under hösten kommer eleverna att skapa bilder utifrån litteraturpristagarens verk och göra ett porträtt som ska överlämnas till pristagaren. Elevernas bilder kommer att vara en viktig del av det Nobelhäfte som barn i Rinkeby och Tensta gör till årets Nobelpristagare.   

– Jag har länge beundrat det här projektet på avstånd så när Annelie Drewsen frågade mig om jag ville vara medverka som bildkonstnär och workshopledare svarade jag ja direkt, säger Emma Virke.

Hon ser fram emot att möta litteraturpristagarens verk tillsammans med eleverna.

– Jag hoppas kunna ge eleverna nya ingångar på hur bilder kan beskriva och konkretisera vad en text vill säga och hur man kan fånga personlighet i teckning på ett annat sätt än med fotografi. Jag ser verkligen fram emot mötet med eleverna och att få ta del av deras funderingar kring pristagaren och litteraturen. Jag tror att det kommer vara minst lika utvecklande för mig, som i vanliga fall framför allt besöker förskolor med mina böcker för de yngre barnen.

En skatt av bilder

Bildskapande har varit en viktig del av Nobel i Rinkeby sedan starten 1988, till en början genom konstvetaren Elly Bergs arbete. Hon lät barnen upptäcka sin omvärld med pennan i handen, oavsett om det var i Gamla stan eller Rinkeby. I boken ”Nobel i Rinkeby” avslutar hon sin text om att teckna med barn med orden:

”Det som vi har ritat har blivit historia. Barnen har givit oss en skatt och har den ändå kvar inom sig.”

Sedan 2005 arbetar bildkonstnär Lotta Silfverhielm med Nobel i Rinkeby, och hon kommer även i år att göra ett tittskåp tillsammans med en grupp elever på Askebyskolan och i samarbete med skolbibliotekarie Sofia Lindblom.

Läs mer om Emma Virke på hennes webbplats.