Fatima, Nevin och Rebo i Läsambassadörens ungdomsråd

Fatima Mehawes, Nevin Berwari och Rebo Mahmod i Enbacksskolans skolbibliotek. Foto: David Johansson/Nyhetsbyrån Järva

Tre elever som går i årskurs 9 på Enbacksskolan och som var med och arbetade med Nobel i Rinkeby och Tensta 2022 ingår i Läsambassadörens nya ungdomsråd.

När Nioosha Shams tillträdde som Läsambassadör berättade hon att hon ville satsa dels på att höja ungdomsbokens status, dels på att fokusera på flerspråkighet och modersmål.

Som ett led i sitt arbete har hon instiftat ett särskilt ungdomsråd med nio ungdomar mellan 15 och 16 år. Tre av ungdomarna kommer alltså från Enbacksskolan i Tensta: Nevin Berwari, Fatima Mehawes och Rebo Mahmod.

Nu har Nyhetsbyrån Järva intervjuat dem om det nya uppdraget. Läs hela artikeln här!

Läs mer:

Nioosha Shams är Sveriges nya Läsambassadör

Mitti: De vill ändra bilden av orten och få fler att läsa